اجرای خط فلوتاسیون برای گوگردزدایی از کنسانتره تولید شده در کارخانه کنسانتره همدان

اجرای خط فلوتاسیون برای گوگردزدایی از کنسانتره تولید شده در کارخانه کنسانتره همدان

ایجاد یک واحد گوگردزدایی 300  هزار تنی در محل کارخانه کنسانتره همدان  به صورت پروژه (EPC) جهت کاهش گوگرد موجود در کنسانتره خروجی کارخانه سنگ آهن صبانور.

خدمات ذیل در این پروژه ارائه شده است :

  1. مهندسی و طراحی پایه
  2. طراحی و مهندسی تفضیلی
  3. انتقال تکنولوژی برای راهبری و تعمیر و نگهداری کارخانه
  4. کنترل پروژه، برنامه ریزی و گزارش دهی
  5. مدیریت، هماهنگی، سازماندهی و توزیع کار
  6. خدمات نظارت بر بهره برداری سه ماهه
  7. آموزش پرسنل کارفرما
  8. تهیه اسناد و مدارک
  9. سایر خدمات جهت تکمیل کارهای این واحد

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

شماره قرارداد

18879/ص/96

نوع قرارداد

پیمانکار EPC

محل اجرا

استان همدان،شهرستان اسد آباد

سال شروع قرارداد

1396

مدت اولیه قرارداد

12 ماه

تمدید قرارداد

12 ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

مشارکت پرمان پویش و شرکت آریاهنگارد

مشاور

—-