پروژه ها

پروژه ها

شركت مهندسي و خدمات مديريت پرمان پويش در سال 1384 با هدف ارائه تخصصي خدمات فني، مهندسي و مشاوره مديريت پروژه / طرح رسما فعاليت خود را آغاز نمود. اين شركت با بهره گيري از نيروي انساني متخصص به عنوان ارزشمندترين سرمايه هاي سازماني و بر مبناي استانداردهاي بين المللي، به سرعت دايره خدمات خود را در سرمايه گذاري و اجراي پروژه هاي صنايع مختلف به خصوص صنايع معدني توسعه بخشيده است.

جهت مشاهده پروژه ها به تفکیک هر استان روی نقشه کلیک کنید.