ارائه خدمات مدیرطرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان

ارائه خدمات مدیرطرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان

ارائه خدمات مدیریت طرح برای پروژه های ذیل:

1. خدمات مدیریت طرح (MC) طرح جامع آب
2. خدمات مدیریت طرح (MC) طرح کاتد
3. خدمات مدیریت طرح (MC) پروژه فاز سه تغلیظ
4. خدمات مدیریت طرح (MC) پروژه هیپ لیچینگ
5. خدمات مدیریت طرح (MC) طرح جامع برق، توسعه معدن، کارخانه آهک اهر، طرح های گازرسانی

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس اران

شماره قرارداد

3000158

نوع قرارداد

خدمات مدیریت طرح (MC)

محل اجرا

استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان

مدت اولیه قرارداد

60 ماه

سال شروع قرارداد

1400

تمدید قرارداد

* ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

1. شرکت کیسون
2. شرکت کانی مس
3. قرارگاه خاتم
4. سایر

مشاور

1. شرکت فولادتکنیک
2. شرکت کیان معدن پارس
3. مشارکت آریا هنگارد و معیار صنعت خاورمیانه