عملیات اجرایی خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون

عملیات اجرایی خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون

در این قرارداد اجرا خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون و جمع آوری خط لوله مستعمل در مسیر جاده یک و جمع آوری خط لوله مستعمل در مسیر جاده دو و حمل ان ها به انبار کارفرما و همچنین اجرای کارهای تکمیلی طرح جامع آب در محدوده مخزن 20 هزار و مخزن st10 به شرکت پرمان پویش واگذلر گردیده است.

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

5225

نوع قرارداد

پیمانکار C

محل اجرا

استان آذربایجان شرقی، شهرستان ورزقان

سال شروع قرارداد

1395

مدت اولیه قرارداد

12 ماه

تمدید قرارداد

18 ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

شرکت مهندسی و خدمات مدیریت طرح پرمان پویش

مشاور

***